KYBARTŲ KULTŪROS CENTRĄ IR KOWALE OLECKIE BENDRUOMENĘ VIENIJANTI KULTŪRA – PROJEKTO DARBŲ UŽBAIGIMAS

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRĄ IR KOWALE OLECKIE BENDRUOMENĘ VIENIJANTI KULTŪRA – PROJEKTO DARBŲ UŽBAIGIMAS

Apibendrinant „Interreg V-A Lietuva–Lenkija” projekto Nr. LT-PL-4R-326 „Vienijanti kultūra – atviros durys, mintys ir širdys“, kurį pagal  Europos regioninės plėtros fondo programą įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų kultūros centras ir Kowale Oleckie seniūnija (gmina) rezultatus, galime džiaugtis, kad, nepaisant visų iššūkių su kuriais susidūrėme, pavyko pasiekti projekto tikslą, o rezultatais džiaugsimės ne vienerius metus.

Remiantis abiejų regionų ypatybėmis, gamtiniu bei kultūriniu paveldu, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kultūros paveldui, kurio tikslas – tarpvalstybinio turizmo, orientuoto į kultūrą, plėtojimas. Šie tikslai buvo pasiekti inicijuojant bendrus kultūrinius renginius Lietuvoje ir Lenkijoje. Į minkštąsias veiklas įsitraukė ne tik Kybartų ir Kowale Oleckie kultūros centrų darbuotojai, bet ir bendruomenės, švietimo įstaigos, vietos gyventojai. Bendrai susumavus visas regionuose vykusias veiklas, jose dalyvavo 770 įvairaus amžiaus žmonių – vaikai, jaunimas, suaugusieji.

Daug dėmesio ir pastangų skirta abiejų projekte dalyvaujančių kultūros centrų infrastruktūros gerinimui – patalpų atnaujinimui, naujos, funkcionalios ir jaunajai kartai patrauklios įrangos įsigijimui. Kybartų kultūros centre atlikti salės, scenos remonto darbai, įsigyta moderni scenos mechanika, vaizdo, garso, šviesos įranga, scenos ir salės langų užuolaidos.

galimybę atsinaujinti Kybartų kultūros centro patalpas, įsigyti naują, modernią scenos mechaniką esame dėkingi Europos Regioninės Plėtros Fondui. Didelio palaikymo ir paramos įgyvendinant šį projektą sulaukta iš Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos, investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jurgos Grigaliūnaitės ir mero Algirdo Neiberkos. Neįmanoma įsivaizduoti projekto sėkmės be puikios, kartu darniai dirbusios projekto komandos – Projekto koordinatorės Andželikos Micutienės, Projekto koordinatoriaus asistentės Vitalijos Venckuvienės, Projekto finansų specialistės Sonatos Gražulienės, kurioms teko didžiulis iššūkis, krūvis ir atsakomybė.

Šis projektas labai suartino Kybartų kultūros centro ir Kowale Oleckie bendruomenes, tapome ne tik partneriais, bet ir draugais tarp kurių neliko sienų, tarp mūsų atviros ir durys, ir širdys, o projekto įgyvendinimo laikotarpiu užmegztas kultūrinis  bendradarbiavimas, tikimės, bus ilgalaikis. Šiandien jau galime teigti, kad svajonės ir viltys pildosi, o neįmanoma tapo įmanoma. Atėjo ta diena, kai mes galime kviesti kultūros centro lankytojus į renginius atnaujintoje, patrauklioje, jaukioje salėje.

Projekto Naudos gavėjai: Kybartų kultūros centras ir Kowale Oleckie seniūnija.

Bendras projekto biudžetas: 768 108,70 Eur,

Iš jų Europos regioninės plėtros fondo  dalis – 652 892,38 Eur.

Kybartų kultūros centrui tenkanti paramos dalis – 406 620,35 Eur.

Iš jų Europos Sąjungos finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo parama – 345‘627,29 Eur (85%) ir Vilkaviškio raj. Savivaldybės indėlis – 60 993,06 Eur (15%).

Kowale Oleckie tenkanti paramos dalis – 361 488,35 Eur ir kurių Europos Sąjungos finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo parama 307 265,06 (85%) ir Kowale Oleckie Gminos indėlis – 54 223 Eur (15%).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d.

Pasidalinti: