VIENIJANTI KULTŪRA – ATVIROS DURYS, MINTYS IR ŠIRDYS

„INTERREG V-A LIETUVA-LENKIJA” EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA LT-PL-4R-326 „VIENIJANTI KULTŪRA – ATVIROS DURYS, MINTYS IR ŠIRDYS“

Projektas įgyvendinamas pagal „Interreg V-A Lietuva – Lenkija” Europos teritorinio bendradarbiavimo programą. Pagrindinis projekto tikslas yra išsaugoti natūralią aplinką, skatinti efektyvų išteklių valdymą bei gamtos ir kultūrinį-istorinį Kybartų – Kowale Oleckie pasienio regiono paveldą bei didinti tvarų turizmo plėtojimą jame.

  • Naudos gavėjai: Kybartų kultūros centras ir Kowale Oleckie seniūnija.
  • Bendras projekto biudžetas: 768 108,70 Eur, ES dalis – 652 892,38 Eur.
  • Kybartų kultūros centrui tenkanti paramos dalis – 406 620,35 Eur įskaitant:
  • – Europos Sąjungos finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo parama – 345 627,29 Eur (85%);
  • – Vilkaviškio raj. Savivaldybės indėlis – 60 993,06 Eur (15%).
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.

Pasidalinti: