NERAMIŲ SIELŲ MUGĖ 2020

XI-ASIS TARPTAUTINIS ŠOKIO KONKURSAS–FESTIVALIS „NERAMIŲ SIELŲ MUGĖ 2020“

Informacija apie projektą

 Vienuoliktus metus Kybartų kultūros centro organizuojamas tarptautinis šokio festivalis „Neramių sielų mugė“ išaugo į konkursą, tad šiais metais projektą numatyta įgyvendinti vykdant jį dvi dienas. Pirmoji diena – koncertas, skirtas Kybartų miesto įvairių socialinių grupių gyventojams, ugdymo įstaigų moksleiviams ir bendruomenei. Antroji projekto diena – seminaras ir konkursas.

Seminaro tema: „Šiuolaikinio šokio stiliai”, kurio lektoriai Vilniaus ANT šokių studijos treneriai Violeta Paulionė (DaQueen) ir Augis Paulionis (Auggi). Seminaro dalyviai –  konkurso dalyviai ir jų vadovai. Seminaro tikslas – ne tik iš arčiau susipažinti su šokėjais profesionalais, bet ir įgyti naujų žinių, susipažinti su naujais stiliais ir judesiais bei juos taikyti praktikoje.

Konkurso tikslas – skatinti šiuolaikinio šokio kolektyvų kūrybinius, muzikinius ir techninius sugebėjimus, ugdyti scenos kultūrą, estetinį suvokimą ir puoselėti vaikų saviraišką, ugdant profesionalumą, pasitikėjimą savimi. Šokio menas suteikia galimybę kiekvienam suprasti šokio kalbą, pajusti plastinę išraišką, pasireikšti asmens individualumui.

Projekto tikslas – aktyvinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinį gyvenimą suburiant skirtingų miestų bendrų interesų vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius ilgalaikiam ir turiningam bendravimui, ugdyti jaunimo pilietiškumą atkreipiant jų dėmesį į labiausiai pažeidžiamas socialines grupes. Skatinti atjautą ir geranoriškumą tarp visų gyventojų socialinių sluoksnių. Skatinti ir vertinti choreografijos vaidmenį asmens gyvenime, visuomenėje, tautoje, kultūroje, bei aktyvinti domėjimąsi šiuolaikiniais šokiais; suteikti šokėjams naujos šokio informacijos per profesionalų vedamą seminarą.

Projekto uždaviniai – sukviesti įvairių amžiaus grupių šiuolaikinio šokio stiliaus kolektyvus iš skirtingų Lietuvos miestų bei užsienio ir sukurti unikalų koncertą; suorganizuoti seminarą su profesionaliais treneriais, kurio metu dalyviai bus supažindinti su šiuolaikinių šokių stilių įvairove; surengti konkursą su kompetetinga vertinimo komisija ir sudaryti sąlygas pasirodyti šiuolaikinių šokių grupėms 11-14 ir 15-18 metų amžiaus kategorijose.

  • Projekto įgyvendinimo vieta: Kybartų kultūros centras.
  • Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
  • Rėmėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybė.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. gegužės 4 d. – 2020 m. gruodžio 28 d.
  • Dėl Covid-19 projekto įgyvendinimas perkeliamas į 2021 m.

Pasidalinti: