LT-PL Nacionalinė šokio stovykla

Balandžio 19-23 dieną sodyboje „Karaliaus krėslas“ susirinks šokėjai iš Kybartų KC bei Kowale Oleckie (Lenkija), kur kartu dalyvaus Interreg Lietuva-Polska programos projekto Nr.LT-PL-4R-326 „Vienijanti kultūra – atviros durys, mintys ir širdys“ veikloje „LT-PL nacionalinė šokių stovykla“.

Stovyklos tikslas – pristatyti savo kraštą, tradicijas, kultūrą, supažindinti partnerius su įvairove stebinančiu tautiniu savitumu, sužinoti kas kultūrine prasme bendra ar skirtinga mūsų regionuose – kokie papročiai, tradicijos, vertybės ir pasidalinant patirtimi stovyklos metu pastatyti du šokius reprezentuojančius LT ir PL partnerių tautinius regionus.

Projektas įgyvendinimas finansuojant Interreg Lietuva-Polska programai bei Kybartų kultūros centrui ir Kovale Oleckie seniūnijai (gminai).

Bendras projekto biudžetas: 768 108,70 Eur, ES dalis – 652 892,38 Eur.
Kybartų kultūros centrui tenkanti paramos dalis – 406 620,35Eur įskaitant:
– Europos Sąjungos finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo parama – 345 627,29 Eur (85%);
– Vilkaviškio raj. Savivaldybės indėlis – 60 993,06 Eur (15%).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.

Kybartų KC informacija

Pasidalinti: