Kalėdos suartina

KALĖDOS SUARTINA

 

    Kalėdinė gerumo kelionė prasidėjo – 9003 dėžės pilnos Kalėdinių dovanėlių gruodžio 11 dieną iš Švedijos iškeliavo į Lietuvą, dalis jų pasiekė Kybartų kultūros centrą ir buvo išdalintos vaikams ir senjorams globos namuose Kybartuose ir Gudkaimyje, Vaikų dienos centre, „Rasos“ specialiosios mokyklos vaikams, Vilkaviškio r. neįgaliųjų draugijos Kybartų grupės nariams, Gudkaimio savarankiškų gyvenimo namų gyventojams, pasienio ruožo šeimoms, kultūros centro vaikų meno kolektyvams ir kt.

    Dažnai mūsų klausia – „iš kur visa tai?“ Pirmą kartą su Walla susitikom 2005 metais Tauragėje, lankantis vaikų globos namuose. Nuo tada mūsų kelionė tęsėsi, pasiekdama vis daugiau žmonių. Prieš trejus metus, sugrįžusi gyventi į gimtą miestą, Kybartus ir pradėjus dirbti kultūros centre, gavus direktorės Astos Vencienės palaikymą ir pritarimą, veiklą praplėtėme ir mūsų krašte. Kybartų kultūros centro darbuotojų, vaikų meno kolektyvų ir jų vadovų dėka ši akcija tapo kasmetine Kalėdine švente, skirta specialius poreikius turintiems vaikams ir senoliams. Deja, šiais metais dovanas išdalinome tyliai, kaip ir daugelis, jas palikdami „prie durų“. Išdalinome 481 dovaną.

    Kybartų kultūros centro vardu tariu Ačiū auksinės širdies žmogui, mano brangiai draugei, nenuilstančiai kun. Walla Carlson bei visiems savanoriams, aukotojams ir draugams Švedijoje, dovanojantiems savo gerumą ir Kalėdinį stebuklą, ačiū jiems už meilę žmonėms, dosnumą ir paramą. Ačiū kolegoms už palaikymą, neįkainojamą pagalbą parvežant, iškraunant, išrūšiuojant ir išdalinant dovanėles. Tegul Kalėdų stebuklas paliečia kiekvieną iš mūsų, nes Kalėdos – dovana kiekvienam.

 

Gražių ir viltingų Kalėdų!

Andželika Micutienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

 

Pasidalinti: