GIRĖNŲ KULTŪROS NAMAI

Girėnų KN kapelos „Versmė“ vadovė – Nomeda Klimauskienė

Mob. tel. +370 616 40912, el. p. n.klimauskiene@gmail.com
Vištyčio g. 55, Kaupiškių km., Vištyčio seniūnija, Vilkaviškio rajono savivaldybė

Tradiciniai renginiai, organizuojami Girėnų kaime:

Tradicinė šventė;
Motinos dienos minėjimo koncertas;
Rudens šventė-vakaronė;
Kalėdinis renginys;
Kiti kultūriniai renginiai pagal poreikį ir galimybes.