Data

Lap 25 2023
Pasibaigęs

Laikas

14:00

Moteris, kuri šoka

PATVIRTINTA
Kybartų kultūros centro direktoriaus
2023 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-25


RESPUBLIKINIO MOTERŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVŲ ĮVAIRIŲ ŠOKIŲ STILIŲ
FESTIVALIO „MOTERIS KURI ŠOKA“ NUOSTATAI


1. BENDROJI DALIS


1.1. Respublikinio moterų šokių kolektyvų įvairių šokių stilių festivalio „Moteris kuri šoka“
nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvius, repertuarą ir eigą.
1.2. Festivalis rengiamas kas antri metai.
1.3. Festivalio organizatorius – Kybartų kultūros centras.


2. FESTIVALIO TIKSLAI


2.1. Skatinti kultūrą bei meną: Festivalio tikslas dažnai būna skatinti kultūros, meno ar kitų
kūrybinių veiklų plėtrą ir skatinimą. Festivaliai gali būti skirti įvairioms meno rūšims, šiuo atveju
šokiams.
2.2.
Šokių kolektyvų reprezentacija ir pripažinimas: Festivalis suteikia galimybę dar
nežinomiems jauniems kolektyvams gauti pripažinimą bei galimybę dalyvauti tokiame renginyje.
2.3.
Tarptautinis bendradarbiavimas: Siekiama skatinti tarptautinį kultūrinį
bendradarbiavimą, pritraukdami dalyvius iš kitų šalių.
2.4.
Publikos pritraukimas: Festivalio tikslas gali būti ir didinti žiūrovų skaičių, pritraukiant
žmones į renginį su kokybišku ir įdomiu turiniu.
2.5.
Meno ir kultūros švietimas: Mokydami ir supažindindami žmones su tam tikra šokio
forma ar kultūros paveldu. Tai gali būti puiki proga praplėsti visuomenės suvokimą apie meną ir
kultūrą.
2.6.
Pramoga ir laisvalaikis: Daugelis festivalių taip pat siekia suteikti dalyviams ir
žiūrovams galimybę smagiai praleisti laiką ir pailsėti, suteikiant pramogų ir laisvalaikio galimybes.

 


3. DALYVIAI


3.1. Moterų šokių kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio šalių.


4. REIKALAVIMAI


4.1. Kiekvienas kolektyvas ar grupė pristato po 2-3 šokius (ne dainų šventės ir ne linijinius).
4.2. Šokių kolektyvai ar grupės, kurios nori dalyvauti festivalyje, iki 2023 m. lapkričio 10
dienos turi atsiųsti paraišką – užpildytą dalyvio anketą (pridedama) nurodytu el. paštu:
balerina12@gmail.com.
4.3. Pasirodymų muzikinius įrašus atsiųsti adresu
balerina12@gmail.com iki 2023 m.
lapkričio 17 d. Rekomenduojame turėti garso įrašą USB laikmenoje.
4.4. Pageidavimus ir pastabas nurodykite garso ir šviesų operatoriui bei renginio režisieriui.
4.5. Dalyvio mokesčio nėra.


5. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI


5.1. Diplomai ir sertifikatai: dalyviams teikiami diplomai už jų dalyvavimą festivalyje.


6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


6.1. Festivalis vyks 2023 m. lapkričio 25 d., 14 val. Kybartų kultūros centre (J. Basanavičiaus
g. 40, Kybartai, Vilkaviškio r.).
6.2. Už festivalio organizavimą atsakingas asmuo: Kybartų kultūros centro moterų liaudiškų
šokių kolektyvo „Katpėdėlės“ vadovė Irena Šunokienė, tel. +370 611 37534, el. p.
balerina12@gmail.com.
6.3. Organizatoriai pasilieka teisę spausdinti su festivaliu susijusią informaciją, nuotraukas,
vaizdinę medžiagą skelbti masinėse informacijos priemonėse, spaudoje, socialiniuose tinkluose ir
internetinėse svetainėse.

 


Nuoširdžiai Jums dėkojame ir laukiame atsakymų iki 2023 m. lapkričio 10 d.
el. p.
balerina12@gmail.com

 

Nuostatai ir anketa parsisiuntimui

The event is finished.