Rašytojo Algirdo Jeronimo Landsbergio jubiliejinio minėjimo renginiai

„Algirdas Landsbergis: rašymas – lietuviškųjų vertybių išsaugojimas“

    2024-aisiais, liepos mėnesį minėsime ypatingą Kybartų miesto sukaktį – 105 metines. Siekdami tinkamai paminėti šį jubiliejų norime prikelti iš užmaršties ir pristatyti plačiai visuomenei išskirtinę, mūsų kraštui labai svarbią asmenybę, gimusią ir mokytojavusią Kybartuose, vėliau iškeliavusią į platųjį pasaulį. Tai nusipelnęs Lietuvai savo kūryba, visuomenine ir kultūrine veikla, istorijos ir humanitarinių mokslų profesorius, rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas, Laisvosios Europos radijo žurnalistas, visuomenės ir kultūros veikėjas Algirdas Jeronimas Landsbergis (1924-2004). Kybartų miesto jubiliejus sutampa ir su rašytojo 100-osiomis gimimo metinėmis. A. Landsbergis už nuopelnus Lietuvai apdovanotas LDK Gedimino V laipsnio ordinu. Tačiau su apmaudu reikia konstatuoti, kad ši iškyli asmenybė tiek Kybartuose, tiek Lietuvoje nėra plačiai žinoma.

    Projekto metu ne tik minėsime A. Landsbergio gimimo metines, bet susipažinsime su jo biografija, kurią pristatys hum. mokslų daktarė Virginija Babonaitė-Paplauskienė; susitiksime su rašytojo giminėmis; turėsime unikalią galimybę pamatyti A. Landsbergio spektaklio „Vėjas gluosniuose“ pastatymą (Rež. Gytis Padegimas).

    Projekto tikslas – per unikalią archyvinę medžiagą pristatyti kraštiečio rašytojo, dramaturgo, žurnalisto, profesoriaus A. Landsbergio biografinius faktus bei kultūrinį palikimą Lietuvai. Aktualizuoti ir populiarinti jo kūrybą. 2024 m. liepos 10 d. vyksiantis Jubiliejinis minėjimo renginys, spektaklis bei Šv. mišių aukojimas už A. Landsbergį taps svariais ženklais, įprasminančiais žymaus kultūros ir visuomenės veikėjo gyvenimą bei jo kūrybą savo gimtajame Kybartų mieste.

    Projektą finansuoja – Lietuvos kultūros taryba ir Vilkaviškio rajono savivaldybė.

    Projekto rėmėjai ir partneriai – Pasaulio Kybartiečių Draugija, Santaka, Suvalkijos kraštas. Projekto vieta: Kybartai Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. balandžio 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 8 d.
Pasidalinti: