Aš esu velnio nuotaka

ALGIMANTO KEZIO GALERIJOJE

Iki gegužės 25 dienos kviečiame aplankyti Anedos Antanavičiūtės autorinę fotografijų parodą „AŠ ESU VELNIO NUOTAKA arba  LDK JAUNIAUSIOJO BAJORO VAIKAITĖS VIEŠA IŠPAŽINTIS“.

 

„Mano meilė nemiršta, tik pereina iš vieno būvio į kitą. Tarsi nesenkanti upės tėkmė banguoja, raizgosi, prislopsta, vingiuoja arba savo stipria versme nugriauna kelyje pasitaikančias kliūtis. Ji juda tolyn į marias, vandenyną – išnyksta krantai, dingsta tabu – visiškai pasineriu į begalybę. Aš sugrįžau iš Anapus tam, kad pasakyčiau priešui – tikra Meilė gali priversti demonus statyti šventyklas. Tikrosios Meilės nereikėjo, pasirodo, ieškoti – ji visada buvo greta. Manyje. Tiesiog vieną dieną atsiskleidė.

Dėkinga tiems, kurie pažadino mano jausmus ir leido pažinti savą tikrąją prigimtį.

Skirta mano pirmajai meilei atminti. Geriausiam draugui – Drakulai. Didžiajai aistrai ir Moterims, nes mes visos esama Raganos: vienos geros, kitos blogos. Blogomis padaro vyrai raganiai.“ (aut. ž.)

 

TRUMPAI:

Su Aneda likimas mus suvedė visai netikėtai. Kultūros centre. Šiaip kalbi moteris nedaug tepasakojo apie savo pomėgį fotografijai, nors, sakydama – „tegul apie mano darbus sprendžia tie, kas juos žiūrės“, paslaptingai šypsojosi akimis. Bet labiausiai palietė tas faktas, kad Aneda – kybartiečio, rašytojo ir redaktoriaus, autorinių poezijos knygų autoriaus A.A. Vlado Burago duktė… Menas perduodamas iš kartos į kartą. Darbų autorė pasidalino vienu iš savo Tėvo eilėraščių.

 

*******

Mes – ne dievai,

Ne pragaro

Išklerę vartai,

Klajojančiame fronte

Pasmerkti

Iki gyvos galvos

Ir nuo likimo smūgių

Turim prisimerkti,

Nuplėšti

Tvarstį

Nuo kraujuojančios žaizdos.

Malda giliausia,

Žodis – tvirtas,

Jausmai skaisčiausi

Už tą nekintamąjį

Auksą brangesni

Kartu.

Todėl ir liekame

Kaip svertinis vidurkis –

Tarp to, kas žema

(Augome ant žemės),

Ir to, kas laikoma šventu.

Gerumo, meilės

Ir šviesos

Protuberantai

Lydės gyvybės

Tunelio

Gale.

Tegul tamsiausios

Jėgos nesupančios

Mus patikėti

Dieviškumo

Žemėje galia.

/Vladas Buragas/

2014.08.02

******

Parodos eksponuojamos kultūros centruose, bibliotekose

  1. Kezio galerijoje paroda veiks iki gegužės 25 dienos. Tel. pasiteiravimui – 8 671 09231.

 

Pasidalinti: