Informacija apie darbo užmokestį

 

KYBARTŲ KC IR JO PADALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas 2019 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius, Vnt. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1.  Direktorius 1 1444
2.  Vyr. buhalteris** 1  
3.  Pučiamųjų instrumentų sektoriaus vadovas** 1  
4.  Ūkinio sektoriaus vadovas** 1  
5.  Liaudiškos muzikos kapelos vadovas 1 795
6.  Vokalinio ansamblio vadovas 2 611
7.  Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertmeisteris** 3  
8.  Pučiamųjų instrumentų orkestro šokėjų grupės vadovas 1 688
9.  Liaudiškų šokių grupės vadovas** 1  
10.  Ši uolaikinių šokių grupės vadovas** 1  
11.  Girėnų KN kapelos vadovas 1 885
12.  Vištyčio KN kapelos vadovas 1 354
13.  Virbalio KN kapelos vadovas 1 463
14.  Kultūrinės veiklos vadybininkas 4 819
15.  Kultūrinių renginių organizatorius   2 370
16.  Šviesos inžinierius** 1  
17.  Garso inžinierius** 1  
18.  Menų studijos vadovas 1 461
19.  Choro meno vadovas** 1  
20.  Dramos būrelio meno vadovas** 1  
21.  Raštinės administratorius** 1  
22.  Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas** 1  
23.  Buhalteris** 1  
24.  Scenos inžinierius 1 406
25.  Bilietų pardavėjas 1 156
26.  Atsitiktinių darbų darbininkas 2 564
27.  Valytoja  2 444
28.  Kūrikas 2 278

** Pagal 2009-12-16 LR vyriausybės nutarimo NR.1721 18 punkta, jei įstaigoje dirba tik vienas darbuotojas pagal viena pareigybę, skelbiant jo darbo užmokestį, būtina turėti jo sutikimą. Tokie darbuotojai sutikimo nėra pateikę.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-03