Informacija apie darbo užmokestį

 

KYBARTŲ KC IR JO PADALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas 2019 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius, Vnt. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1.  Direktorius 1 1707
2.  Vyr. buhalteris** 1  
3.  Pučiamųjų instrumentų sektoriaus vadovas** 1  
4.  Ūkinio sektoriaus vadovas** 1  
5.  Liaudiškos muzikos kapelos vadovas 1 803
6.  Vokalinio ansamblio vadovas 2 629
7.  Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertmeisteris** 3  
8.  Pučiamųjų instrumentų orkestro šokėjų grupės vadovas 1 799
9.  Liaudiškų šokių grupės vadovas** 1  
10.  Ši uolaikinių šokių grupės vadovas** 1  
11.  Girėnų KN kapelos vadovas 1 890
12.  Vištyčio KN kapelos vadovas 1 387
13.  Virbalio KN kapelos vadovas 1 476
14.  Kultūrinės veiklos vadybininkas 4 846
15.  Kultūrinių renginių organizatorius   2 538
16.  Šviesos inžinierius** 1  
17.  Garso inžinierius** 1  
18.  Menų studijos vadovas 1 439
19.  Choro meno vadovas** 1  
20.  Kultūros projektų vadovas** 1  
21.  Parodų ekspozicijos kuratorius 1  323
22.  Raštinės administratorius** 1  
23.  Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas** 1  
24.  Buhalteris**
1  
25.  Scenos inžinierius 1 390
26.  Bilietų pardavėjas 1 157
27.  Atsitiktinių darbų darbininkas
2 595
28.  Valytoja 2 387
29.  Kūrikas** 1  

** Pagal 2009-12-16 LR vyriausybės nutarimo NR.1721 18 punkta, jei įstaigoje dirba tik vienas darbuotojas pagal viena pareigybę, skelbiant jo darbo užmokestį, būtina turėti jo sutikimą. Tokie darbuotojai sutikimo nėra pateikę.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-10